Nuomininkų poreikių administravimas

  • Nuomininko poreikius atitinkančio patalpų įrengimo organizavimas;
  • Einamojo ir kosmetinio patalpų remonto organizavimas;
  • Nuomininkų automobilių administravimas parkavimo sistemose;
  • Papildomų nuomininko poreikius atitinkančių inžinerinių instaliacijų ir komunikacijų diegimas;
  • Patalpų valymas;
  • Kitų su patalpų eksploatacija susijusių problemų bei gedimų šalinimas.